Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20363/2013
11-11-2013
22-11-2013
Καθηγητής/ Ματίκας Θεόδωρος
Νανο-τροποποιημένο Ευφυές Σκυρόδεμα
81202

Α. Εκτελούμενο έργο:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διπλ. Χημικός Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανικός συναφούς ειδικότητας

40

Υποψήφιος διδάκτορας σε θέματα μελέτης με μη καταστροφικές μεθόδους της φθοράς προηγμένων υλικών σε δομές που έχουν υποστεί γήρανση

35

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

10

Πειραματική Εμπειρία σε εργαστήριο τεχνολογίας σκυροδέματος και μη καταστροφικών μεθόδων

15

 

Β. Εκτελούμενο έργο:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διπλ. Χημικός Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανικός συναφούς ειδικότητας

40

Υποψήφιος διδάκτορας σε θέματα ελέγχου των υλικών με θερμογραφία υπερύθρου

35

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

10

Πειραματική εμπειρία σε εργαστήριο τεχνολογίας σκυροδέματος και μηχανικής συμπεριφοράς των υλικών

15

Α. Συμμετοχή στις Ε.Ε.1 (Υλικά με βάση το τσιμέντο – τροποποίηση – έλεγχος ποιότητας), Ε.Ε.3 (Μηχανική συμπεριφορά CNTs/CNFs υλικών με βάση το τσιμέντο και ικανότητα ανίχνευσης υπό φορτίο), Ε.Ε.7 (Επίδραση της νανο-τροποποίησης στην πολύ-λειτουργικότητα και «ευφυΐα» δομών εργαστηριακής κλίμακας) και Ε.Ε.8 (Επίδραση της νανο-τροποποίησης στην περιβαλ-λοντική απόκριση δομών ερ-γαστηριακής κλίμακας), με έμφαση στις δράσεις Τ1.2, Τ1.3, Τ1.5 και Τ8.3 όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου.

 

 

Β. Συμμετοχή στις Ε.Ε.1 (Υλικά με βάση το τσιμέντο – τροποποίηση – έλεγχος ποιότητας), Ε.Ε.3 (Μηχανική συμπεριφορά CNTs/CNFs υλικών με βάση το τσιμέντο και ικανότητα ανίχνευσης υπό φορτίο), Ε.Ε.7 (Επίδραση της νανο-τροποποίησης στην πολύ-λειτουργικότητα και «ευφυΐα» δομών εργαστηριακής κλίμακας) και Ε.Ε.8 (Επίδραση της νανο-τροποποίησης στην περιβαλ-λοντική απόκριση δομών ερ-γαστηριακής κλίμακας), με έμφαση στις δράσεις Τ1.4, Τ3.1, Τ3.2, Τ7.2 και Τ7.3 όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου.

 

e-max.it: your social media marketing partner