Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7513/2019
28-02-2019
15-03-2019
Ιωάννη Σαββαϊδη
Πρότυπες Τεχνολογίες Πιστοποίησης και Ιχνηλασιμότητας για την Ανάδειξη του Τοπικού Οίνου - WINETY
82480
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Διδακτορικό Δίπλωμα Χημείας με έμφαση στη Mικροβιολογία Τροφίμων ΟΝ/OFF
Μ.Δ.Ε. στις Χημικές και Βιοχημικές Τεχνολογίες ΟΝ/OFF
Γεωπόνος με κατεύθυνση «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» ΟΝ/OFF
Δημοσιεύσεις στο πεδίο της Μικροβιολογίας Τροφίμων 5 ανά δημοσίευση με ΜΕΓΙΣΤΟ 8
Γνώση Αγγλικών επιπέδου Proficiency ΟΝ/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εμπειρία στη πρωτογενή παραγωγή προϊόντων Φυτικής Προέλευσης και σε θέματα Οινολογίας 50
Γνώση Η/Υ (Βάσεις δεδομένων, Επεξεργασία κειμένου, Παρουσιάσεις, Υπολογιστικά φύλλα) 50
  • Ανάπτυξη Σεναρίων και κριτηρίων αξιολόγησης σχετικά με τεχνικές απαιτήσεις του έργου
  • Έρευνα κι ανάπτυξη για τη διασφάλιση της ποιότητας και της Υγιεινής του τελικού προϊόντος, βασισμένοι στη συλλογή στοιχείων από αισθητήρες, εγκατεστημένους σε κάθε βήμα της παραγωγής και διάθεσης
  • Εργαστηριακές δοκιμές για επικύρωση της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας
  • Σχεδιασμός της πιλοτικής λειτουργίας κι αξιολόγηση
e-max.it: your social media marketing partner