Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6290/2019
20-02-2019
07-03-2019
Φώτη Μηλιένο
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
82442
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο AEI από ΦΠΨ με ειδίκευση στην Ψυχολογία της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 10 Μονάδες
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Ψυχολογίας της Εκπαίδευσης ή Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο

15 (Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία της Εκπαίδευσης)

5 (Μεταπτυχιακό σε συναφές Γνωστικό αντικείμενο)

Υποψήφιος Διδάκτωρ της Ιατρικής σε θέμα σχετικό με την εκπαίδευση ή Υποψήφιος Διδάκτωρ της Ιατρικής σε συναφές γνωστικό Αντικείμενο

20 (Εκπόνηση διατριβής στην Ιατρική στο γνωστικό αντικείμενο της Εκπαίδευσης)

5 (Εκπόνηση διατριβής στην Ιατρική σε συναφές γνωστικό αντικείμενο)

Δημοσιεύσεις σε έγκυρα ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά σε συνάφεια με τα προαναφερόμενα πτυχία 1 μονάδα για κάθε δημοσίευση (5 μέγιστος βαθμός μονάδων)
Ανακοινώσεις – Εισηγήσεις σε Διεθνή επιστημονικά συνέδρια σε συνάφεια με τα προαναφερόμενα πτυχία 1 μονάδα για κάθε δημοσίευση (5 μέγιστος βαθμός μονάδων)
Επαγγελματική εμπειρία σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Ερευνητικά προγράμματα ως Ψυχολόγος 10
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου 5

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 10
Εμπειρία σε συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών 10
Διδακτική εμπειρία σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2 μονάδες ανά έτος (10 μέγιστος βαθμός μονάδων)

Στο παρόν έργο θα συμμετάσχει ενεργά στην βιβλιογραφική ανασκόπηση, στη μετάφραση και χορήγηση ερωτηματολογίων, στη συλλογή και καταχώρηση δεδομένων σε στατιστικά πακέτα στην πιλοτική και κύρια φάση της έρευνας, και στη διάχυση των αποτελεσμάτων. Επίσης θα συμμετάσχει στη συγγραφή επιστημονικών άρθρων και στην παρουσίαση ανακοινώσεων σε συνέδρια.

e-max.it: your social media marketing partner