Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25364/2018
05-12-2018
20-12-2018
Δημήτριο Μαυρίδη
Comparing effectiveness of self-management interventions in 4 high priority chronic diseases in Europe-COMPAR-EU
82288
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Θετικών Επιστημών Βαθμός πτυχίου x 10
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Μαθηματικών ή Στατιστικής ή Βιοστατιστικής ON/OFF
Γνώση Αγγλικής

Πολύ Καλή – 100

Άριστη – 150

Αποδεδειγμένη Γνώση σε στατιστικό προγραμματισμού (πχ R) ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με δείκτη απήχησης, στο χώρο της επιδημιολογίας και βιοστατιστικής Δημοσιεύσεις x 10, max 100
Β. Συνέντευξη  
Β1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση της στατιστικής μεθόδου της μετα-ανάλυσης με παρουσίαση δημοσιευμένου σχετικού επιστημονικού άρθρου.

Μη γνώστης-0

Εισαγωγικές γνώσεις-10

Ενδιάμεσο επίπεδο-20

Ικανός-30

Β2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη γνώστης-0

Εισαγωγικές γνώσεις-10

Ενδιάμεσο επίπεδο-20

Ικανός-30

Β3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη γνώστης-0

Εισαγωγικές γνώσεις-10

Ενδιάμεσο επίπεδο-20

Ικανός-30

Αντικείμενο κάθε μιας από τις δυο (2) συμβάσεις: Διενέργεια μετα –αναλύσεων δικτύου και ανάπτυξης μεθοδολογίας για μετα-αναλύσεις δικτύου (WP5)

e-max.it: your social media marketing partner