Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17866/2013
07-10-2013
21-10-2013
Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής/ Θωμάς Υφαντής
Εφαρμόζοντας αποτελεσματικές και επωφελείς στρατηγικές ώστε να μειωθούν οι έκτακτες και επείγουσες επισκέψεις ασθενών με χρόνιες σωματικές νόσους στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών
80923

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα - κριτήρια των ενδιαφερομένων: 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

10

Ή ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

8

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Μία μονάδα για κάθε έτος άσκησης στην ειδικότητα της Ψυχιατρικής.

Μια μονάδα για κάθε έτος άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχιάτρου ή του Ψυχολόγου είτε ως ελεύθερο επάγγελμα είτε ως εργαζόμενου εντός του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΡΙΣΤΗ = 10

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ = 8

ΕΠΑΡΚΗΣ = 4

Η εκτίμηση θα γίνει από την τριμελή επιτροπή επιλογής και θα ληφθούν υπόψη ενδεχόμενοι τίτλοι σπουδών

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

10

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ

Μία μονάδα για κάθε έτος συμμετοχής σε ερευνητικά πρωτόκολλα ανεξαρτήτως χρηματοδότησης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Η βαθμολογία εξάγεται από τον πολλαπλασιασμό του Συντελεστή Απήχησης (ImpactFactor) του περιοδικού επί 2 (x2)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Μια μονάδα για κάθε Ελληνική δημοσίευση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Μία μονάδα για κάθε 3 ανακοινώσεις σε Ελληνικά ή Διεθνή Συνέδρια

ΧΡΗΣΗ Η/Υ – ΓΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ/ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS

5

Η επάρκεια στη στατιστική και κυρίως στη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS θα εκτιμηθεί από την επιτροπή επιλογής

ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

(ΜΟΝΟΝ ΓΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ)

4

Στα πλαίσια του έργου θα προσληφθεί  ένας/μία υποψήφιος/α διδάκτωρ, ο οποίος θα πρέπει να είναι Ιατρός που να ειδικεύεται ή να έχει ολοκληρώσει την ειδίκευση του στην Ψυχιατρική ή Ψυχολόγος με αξιόλογη κλινική εμπειρία. Στην παρούσα έρευνα θα συμμετάσχει ενεργά σε όλες τις φάσεις του προγράμματος, πρόγραμμα που περιλαμβάνει μία χαρτογράφηση της συχνότητας και της μορφής αναζήτησης έκτακτης ή επείγουσας περίθαλψης από ασθενείς με 3 χρόνιες νόσους (διαβήτη, ρευματολογικές νόσους και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια), την ανάπτυξη ενός ‘κανόνα κλινικής πρόγνωσης’ που θα ανιχνεύει ασθενείς με αυξημένες πιθανότητες να κάνουν συχνή χρήση των υπηρεσιών επείγουσας ή έκτακτης περίθαλψης και την ανάπτυξη μίας παρέμβασης με στόχο την μείωση της συχνότητας αναζήτησης επείγουσας φροντίδας. Επίσης, θα εστιάσει στη μελέτη της σχέσης της Σωματοποίησης με την Χρόνια Σωματική Νόσο, θα είναι υπεύθυνος για τη στάθμιση ερωτηματολογίου PatientHealthQuestionnaire 15 που ανιχνεύει συμπτώματα σωματοποίησης για χρήση στον Ελληνικό πληθυσμό, θα συμμετάσχει στην διεξαγωγή των κλινικών συνεντεύξεων και γενικά στη συλλογή των δεδομένων, στην καταγραφή και κωδικοποίηση των δεδομένων και στην στατιστική τους επεξεργασία, στην προετοιμασία και παρουσίαση των ανακοινώσεων σε συνέδρια, στη συγγραφή των δημοσιεύσεων και γενικά στις δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων καθώς και στην προετοιμασία και διενέργεια της ημερίδας που θα διοργανωθεί στο τέλος της μελέτης.

e-max.it: your social media marketing partner