Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14976/2013
25-07-2013
28-08-2013
Τσιάνος Επαμεινώνδας, Καθηγητής Παθολογίας
ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΣΕ ΒΙΟΨΙΕΣ ΗΠΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΠΡΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ (SVR). ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ
81086

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

  • Απόφοιτος Πληροφορικής
  • Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Πληροφορική
  • Ερευνητική εμπειρία σε ευφυή πληροφοριακά συστήματα και ιατρικές εφαρμογές
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα

«Ανάλυση απαιτήσεων του συστήματος (Πακέτο Εργασίας Ι)

  • συμμετοχή στη καταγραφή των απαιτήσεων των χρηστών
  • συμμετοχή στο σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος

Υλοποίηση Συστήματος (Πακέτο Εργασίας ΙΙ):

  • συμμετοχή στη συλλογή κλινικών δεδομένων
  • συμμετοχή στη δημιουργίας βάσης δεδομένων

συμμετοχή στην ανάπτυξη αλγορίθμων εικόνων βιοψίας ήπατος και ποσοτικοποίησης κολλαγόνου»

e-max.it: your social media marketing partner