Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13619/2013
12-07-2013
29-07-2013
Καθηγητής Φίλιππος Πομώνης
Τεχνολογίες παραγωγής Βιοκαυσίμων (Βιοντίζελ) στην Ήπειρο (Βιοήπειρος)
80820

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

  • Χημικός
  • Μεταδιδάκτορας ερευνητής ή μεταπτυχιακός σπουδαστής σε αντικείμενο σχετικό με την παραγωγή Biodiesel
  • Εμπειρία σε θέματα πειραματικής παραγωγής Biodiesel
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • ΠΕ.4: In situ παραγωγή biodiesel χρησιμοποιώντας ελαιόσπορους ελαιοκράμβης και δημιουργία  πινάκων με τις συνθήκες μετεστεροποίησης των ελαιοσπόρων της ελαιοκράμβης.
  • ΠΕ.5: Αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών  εργαστηριακά παραχθέντος biodiesel σε σχέση με  εμπορικό diesel και πίνακες  με συγκριτικές τιμές ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτών.
  • ΠΕ.6: Πιλοτική παραγωγή biodiesel με βάση τα βέλτιστα αποτελέσματα του ΕΕ.3.
    και  Πίνακες με τις συνθήκες μετεστεροποίησης του ελαίου των 3 παραπάνω φυτών.  
  • ΠΕ.7: Αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των δειγμάτων του πιλοτικά παραχθέντος biodiesel σε σχέση με το εμπορικό diesel και Πίνακες με συγκριτικές τιμές ποιοτικών χαρακτηριστικών.
e-max.it: your social media marketing partner