Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24472/2015
11-11-2015
27-11-2015
Θωμάς Υφαντής, Καθηγητής Ψυχιατρικής
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ASSERT-DEP)
81855

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΕΙ

ΕΙΚΟΣΙ (20)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΩΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΠΕΝΤΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΠΕΝΤΕ (5)

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΩΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ)

ΔΕΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ

Στην παρούσα έρευνα θα συμμετάσχει ενεργά στην αιμοληψία των ασθενών. 

e-max.it: your social media marketing partner