Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24469/2015
11-11-2015
27-11-2015
Θωμάς Υφαντής, Καθηγητής Ψυχιατρικής
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ASSERT-DEP)
81855

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΟ  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΔΕΚΑ (10)

ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ «ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»

ΕΙΚΟΣΙ (20)

ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΕΚΑ (10)

ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΕΝΤΕ (5)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΤΡΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΝΤΕ (5)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΤΡΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕΝΤΕ (5)

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΕΚΑ (10)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΑΛΛΟ)

ΠΕΝΤΕ (5)

Στην παρούσα έρευνα θα συμμετάσχει ενεργά προκειμένου να εξαχθεί γενωμικό DNA από δείγματα περιφερικού αίματος με τη χρήση εμπορικά διαθέσιμου σετ αντιδραστηρίων (QIAGEN, DNABloodMidikit).

e-max.it: your social media marketing partner