Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10015/2015
11-05-2015
25-05-2015
Καθηγητής Νευρολογίας, Κυρίτσης Αθανάσιος
Πολυγονιδιακή ανάλυση και δημιουργία γονιδιακού χάρτη φαρμακοανθεκτικής επιληψίας στη Βορειοδυτική Ελλάδα - Πειραματικό μοντέλο πρόκλησης αιφνιδίου θανάτου στη φαρμακοανθεκτική επιληψία
81089

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Βιολογίας

5

Υποψήφιος Διδάκτορας Νευρολογίας με αντικείμενο σχετικό με την επιληψία

10

Μετεκπαίδευση και εμπειρία στο χειρισμό νευρικού συστήματος πειραματοζώων

30 (μέγιστο)

Εμπειρία στη μελέτη ερεθισματαγωγού συστήματος πειραματοζώων

30 (μέγιστο)

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε πειραματικά μοντέλα επιληψίας

30 (μέγιστο)

Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

25 (μέγιστο)

Εμπειρία σε χρήση στατιστικών προγραμμάτων

20 (μέγιστο)

  • «ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΥΛΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΕΠΙΜΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΙΦΝΙΔΙΟ ΘΑΝΑΤΟ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ ΜΕ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ»
  • «ΑΝΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ»
e-max.it: your social media marketing partner