Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10013/2015
11-05-2015
25-05-2015
Καθηγητής Νευρολογίας Αθανάσιος Κυρίτσης
Πολυγονιδιακή ανάλυση και δημιουργία γονιδιακού χάρτη φαρμακοανθεκτικής επιληψίας στη Βορειοδυτική Ελλάδα - Πειραματικό μοντέλο πρόκλησης αιφνιδίου θανάτου στη φαρμακοανθεκτική επιληψία
80814

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Ιατρικής

10

Υποψήφιος Διδάκτορας Νευρολογίας

10

Αντικείμενο διδακτορικής διατριβής σχετικό με την γενετική της φαρμακοανθεκτικότητας της επιληψίας

30

Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα/κλινικές δοκιμές

5 μονάδες για κάθε συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα/κλινική δοκιμή

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σχετική με την κλινική σημασία του χειρισμού ασθενών που πάσχουν από επιληψία

10

Συμμετοχή σε ερευνητικές ομάδες με συγγραφική δραστηριότητα

5 μονάδες για κάθε δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό

  • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ
  • ΑΝΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ  
e-max.it: your social media marketing partner