Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4196/2015
04-03-2015
18-03-2015
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΡΗΣ
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Μελέτη μοριακών μηχανισμών μεταγωγής ενδοκυττάριων σημάτων μέσω οξειδο-αναγωγικών τροποποιήσεων καταλοίπων κυστεΐνης: Ο ρόλος των ιόντων σιδήρου
80861

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο ΑΕΙ στη Χημεία ή συναφές γνωστικό αντικείμενο.

 

10

Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με την σύνθεση πεπτιδίων και τη χρήση αναλυτικών τεχνικών (HPLC, MS).

30

Εργαστηριακή εμπειρία στην σύνθεση πεπτιδίων.

Μέγιστο 30

Διαπιστωμένη ερευνητική εμπειρία μέσω τουλάχιστον μιας δημοσίευσης σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές ή παρουσίαση εργασίας σε συνέδριο, ως πρώτος συγγραφέας.

Μέγιστο 30

  • «Ταυτοποίηση οξειδωμένων πρωτεϊνών και καταλοίπων κυστεΐνης, με φασματομετρία μάζας».
  • «Κατασκευή βάσης δεδομένων και ταυτοποίηση λειτουργικών μοτίβων κυστεϊνών που μπορούν να υποστούν οξειδωτικές τροποποιήσεις».
e-max.it: your social media marketing partner