Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11342/2013
12-06-2013
27-06-2013
Καθηγητής Ευαγγέλου Άγγελος
ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ITENEDNET)
80949

Η επιλογή των προτάσεων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

  • Εμπειρία στην επιλογή σχετικού με τη νοσηλευτική ιατρικού έντυπου υλικού και ψηφιοποίησή του.

«Conversion of 20 textbooks into electronic format»

Αριθμός προτάσεων που θα επιλεγούν: δύο (2)

Σύμφωνα με το συμβόλαιο του προγράμματος:

  • χρόνος παράδοσης του παραπάνω έργου ορίζεται η 30/9/2013 και
  • αμοιβή το ποσό των 5.000€ για κάθε πρόταση.

Ο χρόνος παράδοσης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του συμβολαίου του προγράμματος.

e-max.it: your social media marketing partner