Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 20001/07-10-2014) για την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 13.550,00€
17-10-2014
03-11-2014 11:30
Καθηγητής κ. Κοσμίδης Κωνσταντίνος, τηλ: 26510-08805
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΒΡΑΧΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ
20001/07-10-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 20001/07-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 13.550,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

e-max.it: your social media marketing partner