Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 13525/01-07-2014) για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων
03-07-2014
18-07-2014 12:30
Καθηγητής κ. Βαϊμάκης Τιβέριος, τηλ: 26510-08352
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΤΙΤΑΝΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
13525/01-07-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 13525/01-07-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 2.790,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

e-max.it: your social media marketing partner