Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 7717/11-04-2014) για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Υπολογιστικού Εξοπλισμού και Λογισμικού
13-05-2014
28-05-2014 12:30
Λέκτορας κ. Τσιλίδης Κωνσταντίνος, τηλ: 26510-07734
Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙ-ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
7717/11-04-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 7717/11-04-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Υπολογιστικού Εξοπλισμού και Λογισμικού, συνολικούπροϋπολογισμού 11.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1 και 2.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2

e-max.it: your social media marketing partner