ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 4378/22-03-2016) για την προμήθεια Φορητού Η/Υ συνολικού προϋπολογισμού 900,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
27-04-2016
20-05-2016 12:30
Αναπλ. Καθηγητής κ. Ευστάθιος Χατζηλουκάς, τηλ: 26510-07331
Βελτίωση της παραγωγικότητας των μαστιχοδένδρων μέσω της αξιοποίησης επιλεγμένων κλώνων με σύγχρονες τεχνολογίες
4378/22-03-2016

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 4378/22-03-2016), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Φορητού Η/Υ, συνολικού προϋπολογισμού 900,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, 731,71€ χωρίς ΦΠΑ

e-max.it: your social media marketing partner