Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 2681/19-02-2016) για την προμήθεια Αναλωσίμων
19-02-2016
07-03-2016 11:30
κα. Βασιλική Μπότη, τηλ: 2651008319/8363
Παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, θαλάσσιων ρύπων από ένα αυτόνομο "Lab -on -a - chip" βιοαισθητήρα
2681/19-02-2016

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 2681/19-02-2016), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 42.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (34.552,84€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά τμήμα (ομάδα):

5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.065,04€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1,

2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.032,52€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 2,

27.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (21.951,22€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 3 και

8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (6.504,06€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 4,

 

e-max.it: your social media marketing partner