Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ.: 29814/23-12-2015) για την προμήθεια Μηχανής Δοκιμών συνολικού προϋπολογισμού 18.500,00€
23-12-2015
21-01-2016 16:00
Καθηγητής κ. Αλκιβιάδης Παϊπέτης, τηλ: 26510-08001
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ
29814/23-12-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 29814/23-12-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Μηχανής Δοκιμών, συνολικούπροϋπολογισμού 18.500,00€.

 

Οι προσφερόμενες τιμές για το συγκεκριμένο διαγωνισμό δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. βάσει της Π.Ο.Λ 1128/97.

 

e-max.it: your social media marketing partner