Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ.: 20849/30-09-2015) για την προμήθεια «Γραφικής ύλης» συνολικού προϋπολογισμού 420,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
01-10-2015
19-10-2015 13:30
Λέκτορας κ. Καταπόδης Πέτρος, τηλ: 26510-07212
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕ1.1)
20849/30-09-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 20849/30-09-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια «Γραφικής ύλης», συνολικούπροϋπολογισμού 420,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (341,46€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner