Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ.: 20637/29-09-2015) για την προμήθεια «Εντύπων & Γραφικής Ύλης» συνολικού προϋπολογισμού 295,81€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
29-09-2015
15-10-2015 13:30
Επικ. Καθηγητής κ. Τζάκος Ανδρέας, τηλ: 26510-08396
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ/ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΟΡΦΑΝΟΥΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ
20637/29-09-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 20637/29-09-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια «Εντύπων & Γραφικής Ύλης», συνολικούπροϋπολογισμού 295,81€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (240,50€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner