ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ΦΟΡΗΤΟΥ ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ συνολικού προϋπολογισμού 19.000,00€
03-06-2015
18-06-2015 12:30
Καθηγητής κ. Ματίκας Θεόδωρος, τηλ: 26510-07216
ΡΟΜΠΟΤ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΣΑΡΩΣΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (VORTEXSCAN)
6629/01-04-2015

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 6629/01-04-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια ΦΟΡΗΤΟΥ ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ, συνολικούπροϋπολογισμού 19.000,00€.

Οι προσφερόμενες τιμές για το συγκεκριμένο διαγωνισμό δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. βάσει της Π.Ο.Λ 1128/97.

e-max.it: your social media marketing partner