Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλωσίμων συνολικού προϋπολογισμού 13.515,90€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
13-05-2015
28-05-2015 12:30
κ. Αυγερόπουλος Απόστολος, τηλ: 26510-09001
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (POCO)
10173/12-05-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 10173/12-05-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 13.515,90€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (10.988,54€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner