Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (9438/21-05-2013), για την προμήθεια Λογισμικού
23-05-2013
10-06-2013 12:30
Καρακασίδης Μιχαήλ (τηλ. 26510-07276)
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ - ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
9438/21-05-2013

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 9438/21-05-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Λογισμικού, συνολικού προϋπολογισμού 6.400,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

e-max.it: your social media marketing partner