Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 8829/29-04-2015) για την προμήθεια Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων συνολικού προϋπολογισμού 3.597,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
30-04-2015
15-05-2015 12:30
κ. Τσιούρης Απόστολος, τηλ. 26510-05929
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
8829/29-04-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 8829/29-04-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 3.597,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.924,39€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner