Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (10349/03-06-2013), για την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων
05-06-2013
21-06-2013 12:30
Τρογκάνης Αναστάσιος (τηλ. 26510-08851)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (BRAMA)
10349/03-06-2013

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 10349/03-06-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 39.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

e-max.it: your social media marketing partner