Προγραμματισμός των Δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. εντός του 2023
25-01-2023
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συνεχίζει με συνέπεια την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα μέσω της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων και υποτροφιών υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας.
 
Ενημερωθείτε για τον Προγραμματισμό των Δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. εντός του 2023 εδώ
e-max.it: your social media marketing partner