3η Ανοικτή πρόσκληση για Πειράματα Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - Knowledge Transfer Experiments (KTE) από το SMART4ALL
23-03-2022
Το SMART4ALL προσκαλεί υποψήφιους για την 3η Ανοιχτή Πρόσκληση σε Πειράματα Μεταφοράς ΤεχνογνωσίαςΗ χρηματοδότηση αποτελεί μέρος του προγράμματος SMART4ALL που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Σχετικά με τα Πειράματα Μεταφοράς Τεχνογνωσίας (Knowledge Transfer Experiments - KTE)
Τα KTEs είναι ένας νέος τύπος πειραμάτων που επιτρέπουν την παρουσίαση & δοκιμή μικρότερων έργων ή λιγότερο ώριμων ιδεών και, κατά συνέπεια, τη δυνατότητα εύρεσης γόνιμου εδάφους για ανάπτυξη των δυνατοτήτων ενός προϊόντος.
Τα ΚΤΕs λειτουργούν ως βραχυπρόθεσμα προγράμματα εκπαίδευσης/πρακτικής άσκησης και μεταφοράς τεχνογνωσίας (διάρκειας 3 μηνών). Τα KTEs υλοποιούνται μεταξύ δύο διαφορετικών φορέων από δύο διαφορετικές χώρες: έναν Ακαδημαϊκό/Βιομηχανικό εταίρο που ενεργεί ως Οργανισμός Αποστολής και έναν Ακαδημαϊκό/Βιομηχανικό εταίρο που ενεργεί ως Οργανισμός Υποδοχής.

Οι προτάσεις των KTEs πρέπει να στοχεύουν στην ανταλλαγή γνώσεων σε θέματα σχετικά με υπολογιστικά συστήματα χαμηλής ενέργειας (Customized Low Energy Computing-CLECγια κυβερνοφυσικά συστήματα (Cyber Physical Systems-CPS) και το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things-IoT), σε έναν από τους ακόλουθους τομείς:
- Ψηφιοποιημένες μεταφορές
- Ψηφιοποιημένο περιβάλλον
- Ψηφιοποιημένη γεωργία
- Ψηφιοποίηση οπουδήποτε
e-max.it: your social media marketing partner