Πρόσκληση Υποβολής Aιτήσεων Erasmus+ 2022 - Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης
24-01-2022

Σας ενημερώνουμε ότι τα μέλη διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορούν να προβούν σε ενέργειες για οποιαδήποτε δράση, εκτός των

ΚΑ131- Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού χρηματοδοτούμενη από κονδύλια εσωτερικής πολιτικής

ΚΑ171- Διεθνής Κινητικότητα με τη Συμμετοχή Τρίτων Χωρών που δεν είναι Συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτούμενη από κονδύλια εξωτερικής πολιτικής (δηλαδή, τη Βασική Δράση 1: Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης) γιατί υποβάλλονται κεντρικά, σε ιδρυματικό επίπεδο.

 

Επισυνάπτεται ο Οδηγός του Προγράμματος Erasmus+ 2022.

e-max.it: your social media marketing partner