Πρόσκληση Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανασυγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε. του Α.Π.Θ
25-06-2020

Εκ μέρους της Μ.Ο.Δ.Υ./ Ε.Λ.Κ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Α.Π.Θ. (βλ. ακόλουθο σύνδεσμο) – υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας έως τη 13η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00

https://www.rc.auth.gr/Announcement/Details/Item/50575?ReturnToPage=1&PageSize=10

 

e-max.it: your social media marketing partner