Προκήρυξη Θέσεως "Εμπειρογνώμονα στην Περιφερειακή Οικονομική Ολοκλήρωση" στο Περιφερειακό Συμβούλιο Συνεργασίας (RCC)
15-09-2017

Διαββιβάζεται, συνημμένα, προκήρυξη θέσεως "Εμπειρογνώμονα στην Περιφερειακή Οικονομική Ολοκλήρωση", στο Τμήμα Προγράμματος του Περιφερειακού Συμβουλίου Συνεργασίας (Regional Cooperation Council- RCC) με έρδα το Σεράγεβο. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίσθηκε η 18η Σεπτεμβρίου τ.έ.

 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων για την εν λόγω θέση. Οι υποψήφιοι απιτείται να έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα στις οικονομικές, πολιτικές ή κοινωνικές επιστήμες ή σε άλλο συναφές με τη θέση αντικείμενο, τουλάχιστον επταετή επαγγελματική αμπειρία στην ανάπτυξη και ανάλυση πολιτικής, καθώς και τα απιτούμενα που αναφέρονται στη συννημένη προκήρυξη.

 

Παρακαλούνται τυχόν ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνήσουν με τη ΣΤ1 Διέυθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, έστω και με φαξ (210-3681717).

e-max.it: your social media marketing partner