Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων 1ης Προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες
05-07-2017

Ημερομηνία: 3/7/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι  ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των 2114 αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης ΕΛΙΔΕΚ. 

 

Εκδόθηκε η απόφαση έγκρισης των οριστικών Πινάκων Κατάταξης (με τους αριθμούς υποβολής) των αιτήσεων και του καταλόγου των προς χρηματοδότηση αιτήσεων ανά Επιστημονική Περιοχή Έρευνας.

 

Θα ακολουθήσει η ηλεκτρονική αποστολή εγκριτικής επιστολής προς τους ΥΔ, οι αιτήσεις των οποίων εγκρίνονται προς χρηματοδότηση, για την υποβολή στη ΓΓΕΤ των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης.

 

Σε περίπτωση παραίτησης Υποψήφιου/ ας ή μη υποβολής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, η Υπηρεσία θα καλέσει τον αμέσως επόμενο/ η ΥΔ σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.

e-max.it: your social media marketing partner