Νέα Έκδοση Εντύπων Δ5 και Δ6
24-10-2022

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη:

  • το με αρ. πρωτ. 52303/07-10-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέα Έκδοση Εντύπων Δ5 και Δ6»,

ομόφωνα εγκρίνει:

  • Την Έκδοση 12 του Εντύπου «Δ.5 - Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών»,
  • Την Έκδοση 14 του Εντύπου «Δ.6 - Κατάσταση Αμειβομένων Τρίτων».
e-max.it: your social media marketing partner