Νέα Έκδοση Εντύπου «Ατ.12 -Αίτηση Δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Έκδοση 7» 42531/2022
23-08-2022

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη:

  • τις διατάξεις του άρθρου 244 του Νόμου 4957/2022 και
  • το με αρ. πρωτ. 39603/27-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέα Έκδοση Εντύπου «Ατ.12 -Αίτηση Δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Έκδοση 7»»,

ομόφωνα εγκρίνει την Έκδοση 7 του Εντύπου «Ατ.12 -Αίτηση Δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

e-max.it: your social media marketing partner