Νέα Οδηγία Εργασίας «Οδ2.21-Διαχείριση Πληρωμών Μέσω ΕΑΠ και ΤΛ» 42530/2022
23-08-2022

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 39540/26-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέα Οδηγία Εργασίας «Οδ2.21-Διαχείριση Πληρωμών Μέσω ΕΑΠ και ΤΛ»», ομόφωνα εγκρίνει την Έκδοση 1 της Οδηγίας Εργασίας «Οδ2.21 - Διαχείριση Πληρωμών Μέσω ΕΑΠ και ΤΛ», η οποία έχει σκοπό τη σωστή και με προϋποθέσεις Πληρωμή των δαπανών μισθοδοσίας μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής και των Προμηθευτών μέσω Τραπεζικών Λογαριασμών.

e-max.it: your social media marketing partner