Απόφαση χορήγησης μίας (1) επιπλέον θέσης υποτροφίας Υποψήφιων Διδακτόρων (19856/2021)
26-04-2021

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ομόφωνα αποφασίζει την κατανομή μίας (1) επιπλέον θέσης υποτροφίας Υποψήφιων Διδακτόρων για το έτος 2021 με τη διαδικασία της κλήρωσης μεταξύ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μία (1) υποψηφιότητα.

Διενεργείται κλήρωση και επιλέγεται για χορήγηση υποτροφίας η υποψηφιότητα του Τμήματος Φιλοσοφίας ως εξής:

ΑΑ Τμήματος

Τμήμα

ΑΑ Κατάταξης Πρότασης στο Τμήμα

Τίτλος

Αρ. Πρωτ. Αίτησης

Συνολικός βαθμός αξιολόγησης πρότασης

Ποσό Υποτροφίας    (7 μήνες)

   
   

11

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο «Φιλοσοφία και μη φιλοσοφία: Ο
στοχασμός του Gabriel Marcel μέσα από το άνοιγμά του προς το θέατρο, τη μουσική
και τη θρησκεία», σύμφωνα με το ΕΥΠ

39097/2020

82,05

2.800,00 €

   
e-max.it: your social media marketing partner