ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
18-03-2021

Σας ενημερώνουμε πως έχει τροποποιηθεί το «Υπόδειγμα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» που βρίσκεται στις οδηγίες στην ιστοσελίδα μας, στην ενότητα "Διαδικασία Επιλογής Απασχολούμενων" με το παρακάτω:

  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου (Έκδοση 5)
e-max.it: your social media marketing partner