Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 3309/21-01-2021 απόφασής, σε ότι αφορά όρια απασχόλησης του λοιπού προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
23-02-2021

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 3309/21-01-2021 απόφασής,  μόνο σε ότι αφορά τα ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία ή/και ετήσια όρια απασχόλησης του λοιπού προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε έργα που απαιτούν Timesheets, όπως περιγράφονται στο συνημμένο Πρακτικό  στον Πίνακα «Όρια Απασχόλησης Προσωπικού σε έργα που απαιτούν Timesheets.

Έτος Αναφοράς: 2021 και μετά»

e-max.it: your social media marketing partner