ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
09-02-2021

Σας ενημερώνουμε πως έχει γίνει τροποποίηση του υποδείγματος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ. 

Το νέο υπόδειγμα μπορείτε να το βρείτε στο μενού οδηγίες στην ενότητηα "Διαδικασία Επιλογής Απασχολούμενων" ως: 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου (Έκδοση 4).

e-max.it: your social media marketing partner