ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ
06-04-2020

     

Σας πληροφορούμε ότι, το γραφείο παραλαβής εντολών (γραφ.6) στην Ε.Ε. θα παραλαμβάνει εντολές για την εξόφληση αμοιβών έως την Τετάρτη 15/04/2020.

 

 

 

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος

της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ

 

 

 

 

 

 

 

Γεώργιος Ντέτσικας

e-max.it: your social media marketing partner