Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Νέων Επιστημόνων
08-02-2019

Το ερευνητικό έργο που παράγεται στο Πανεπιστήμιό μας είναι το προϊόν εντατικής προσπάθειας που καταβάλλεται καθημερινά τόσο από τα μέλη ΔΕΠ όσο και από τους συνεργάτες μας. Οι συνεργάτες μας ανήκουν σε δύο κατηγορίες: εκείνους/ες που έχουν οργανική θέση και εξασφαλισμένες αποδοχές και εκείνους/ες που εργάζονται υπό άλλους όρους, άλλοτε αμοιβόμενοι επαρκώς και άλλοτε εντελώς «συμβολικά» και κατά διαστήματα. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, μεγάλος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων που ανήκουν στην τελευταία κατηγορία δοκιμάζουν τις αντοχές τους, εργαζόμενοι πλέον χωρίς καμιά οικονομική στήριξη. Πολλοί δεν αντέχουν και εγκαταλείπουν, ενώ άλλοι αναγκάζονται να εργασθούν εκτός Πανεπιστημίου για να μπορούν να συνεχίσουν μαζί μας.

Το πρόβλημα δεν έχει μόνο την κοινωνική και την ηθική του πλευρά, αλλά και μια καθαρά στρατηγική διάσταση: η απαξίωση και η περιθωριοποίηση του επιστημονικού προσωπικού απειλεί τη συνοχή των ερευνητικών ομάδων. Με αποψιλωμένες ή αποδυναμωμένες ερευνητικές ομάδες, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι η παραγωγή ποιοτικού έργου θα μειωθεί, πράγμα που θα μειώσει αργά ή γρήγορα και τη χρηματοδότηση μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων.

Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, σχεδιάσαμε ένα εσωτερικό πρόγραμμα ενίσχυσης του ερευνητικού μας δυναμικού. Το εγχείρημα αυτό δεν ήταν εύκολο, διότι το Πανεπιστήμιο δεν έχει πόρους από δίδακτρα όπως άλλα Ιδρύματα και μεγάλο κονδύλι διατίθεται από τον ΕΛΚΕ για την αμοιβή των πανεπιστημιακών υποτρόφων. Παρ’ όλα αυτά, χάρη σε μια νομοθετική ρύθμιση που προτείναμε πρόσφατα, ο ΕΛΚΕ είναι τώρα σε θέση να χρηματοδοτήσει έναν αριθμό νέων ερευνητών.

Ξεχωρίσαμε τρεις κατηγορίες δυνητικά δικαιούχων:

  1. Φοιτητές που ολοκλήρωσαν πρόσφατα ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να αρχίσουν διδακτορικό, αλλά δεν έχουν ακόμη προλάβει να διεκδικήσουν μια υποτροφία από το ΙΚΥ ή το ΕΛΙΔΕΚ.
  2. Υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι βρίσκονται στην τελική φάση της ολοκλήρωσης της διατριβής τους, αλλά η υποτροφία τους, αν υπήρχε, έχει εξαντληθεί.
  3. Μεταδιδάκτορες που ολοκλήρωσαν πρόσφατα το διδακτορικό τους, αλλά δεν έχουν ακόμα εξασφαλίσει αμοιβή από κάποιο πρόγραμμα.

Πρόθεση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ είναι να ενισχυθούν οι τρεις αυτές κατηγορίες μέσω ενός προγράμματος που ενεργοποείται μια φορά τον χρόνο και προβλέπει τη στήριξή τους για ένα διάστημα 10 μηνών. Οι απολαβές που έχουμε καθορίσει είναι 500 ευρώ για την πρώτη κατηγορία, 650 ευρώ για τη δεύτερη και 900 ευρώ τον μήνα για την τρίτη.

Όπως είναι φυσικό, η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με ακαδημαϊκά κριτήρια. Ωστόσο, η εισοδηματική κατάστασή τους θα ληφθεί επίσης υπ’ όψιν. Ο αριθμός των υποτροφιών που διατίθενται κάθε χρόνο θα σταθμίζεται ανάλογα με τις δυνατότητες του ΕΛΚΕ, αλλά δεν θα υπάρχει κανένας απολύτως περιορισμός σε ό,τι αφορά την επιστημονική περιοχή. Οι προτάσεις-υποψηφιότητες θα κριθούν από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ που προέρχονται από τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έχουν συνάφεια με το αντικείμενο.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, και μετά την έγκριση του προγράμματος από τη Σύγκλητο, θα γίνει η σχετική πρόσκληση στην οποία θα περιγράφονται οι λεπτομέρειες για την υποβολή αιτήσεων. Εάν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τους προγραμματισμούς μας αυτό αναμένεται να συμβεί στις αρχές Μαρτίου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Καθηγητής
Σπύρος Γεωργάτος

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Αναπληρωτής Καθηγητής
Νίκος Μάνθος

e-max.it: your social media marketing partner