Νέα Παράταση υποβολής της πρόσκλησης με τίτλο «2ND CALL FOR PROJECT PROPOSALS INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE–ALBANIA 2014-2020”.
29-09-2016

Σας ενημερώνουμε για την επιπλέον παράταση υποβολής της πρόσκλησης με τίτλο «2ND CALL FOR PROJECT PROPOSALS INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE–ALBANIA 2014-2020”.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι στις 14/10/2016.

e-max.it: your social media marketing partner