Αντικατάσταση Εντύπων Δ5 και Δ6 με Νέες Εκδόσεις
12-02-2016

Σας πληροφορούμε πως αντικαταστάθηκαν στην ιστοσελίδα μας τα έντυπα 

  • Δ.5-Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών.xls
  • Δ.6-Κατάσταση Απασχολούμενων Με Ανάθεση Έργου

Η ισχύς των νέων εκδόσεων (Έκδοση 6) ορίζεται στις 15/02/2016

e-max.it: your social media marketing partner