Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προτάσεις Βελτίωσης

Δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης του επισυναπτόμενου Εντύπου Κτ0.05- Καταγραφή Πρότασης Βελτίωσης προκειμένου να διατυπωθεί οποιαδήποτε πρόταση βελτίωσης του εφαρμοζόμενου συστήματος.

Παρακαλούμε το συμπληρωμένο Έντυπο Κτ0.05 να αποσταλεί στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (email: rescomm sto cc.uoi.gr ή aserveta sto cc.uoi.gr ή vpoulia sto cc.uoi.gr).

e-max.it: your social media marketing partner