Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Προτάσεων

16-03-2016
Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού) εξέδωσε πρόσκληση προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να καταθέσουν προτάσεις (Τεχνικά Δελτία) για το πρόγραμμα «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας κατόχων διδακτορικού». Η δράση, η οποία θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό...

18-01-2016
Ηλεκτρονική Ενημέρωση για Προσκλήσεις - Προκηρύξεις 17/1/2016 Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 22/1/2016 - 15/3/2016 Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ. ...

16-10-2015
Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ 07 και τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β΄επιπέδου Τ.Π.Ε.)» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6,8 & 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)...

21-11-2014
Tο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Ακαδημαϊκής Έρευνας στους τομείς προτεραιότητας: «Διαφορετικότητα, ανισότητες και κοινωνική ενσωμάτωση», του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014. Το Πρόγραμμα έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση της ανάπτυξης της γνώσης που βασίζεται στην έρευνα στην Ελλάδα και θα υποστηρίξει ερευνητικά έργα&nbs...

19-11-2014
Στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, προχωρούν στην Προδημοσίευση έξι (6) Δράσεων με συνολική προβλεπόμενη Δημόσια Δαπάνη 123.000.000€. Στα κείμενα που κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=110I458I1163I646I453967&olID=777&neID=589&neTa=20_960&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&JScript=1 γίνεται π...

05-11-2014
Αναφορικά με την Πρόσκληση 184 του ΕΠΕΔΒΜ: «Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ» όπως έχει τροποποιηθεί με το Αρ. Πρωτ: 20760/17-10-2014 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: Η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ απέστειλε με το με αρ. πρωτ. 21451/4-11-2014 έγγραφό της διευκρινήσεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2014/11/Dieukrinistikes-Erwthseis_5_041114.pdf Με βάση τις διευκρινήσεις αυτ...

30-10-2014
The ARIMNet 2Project (Agricultural Research In the Mediterranean Network) ERA NET (FP7), aims at coordinating National Agricultural Research Programmes to strengthen the capacities of its members to address in a coordinated way the major challenges that the Mediterranean agriculture is facing. While agriculture in the countries around the Mediterranean is facing common issues and challenges, Agricultural Research in the Mediterranean is scattered and requires a coordination effort to step up th...

29-10-2014
  Αναφορικά με την Πρόσκληση 184 του ΕΠΕΔΒΜ: «Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ» όπως έχει τροποποιηθεί με το Αρ. Πρωτ: 20760/17-10-2014 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:   Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των συνημμένων αυτής στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών παρατείνεται ως την ερχόμενη Παρασκευή, 31/10/2014, ώρα 12:00. Η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ δεν έχει τροποποιήσει τη διευκρίνιση υπ. Αρ. 12 αναφορι...

27-10-2014
Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 59 - Δράσεις ΤΠΕ για τον Πολιτισμό και τη Διάχυση γνώσης, προϋπολογισμού 4,5 εκ. ευρώ με στόχο, τη Διάχυση Πολιτιστικού, Ιστορικού και Εκπαιδευτικού Περιεχομένου με τη χρήση ΤΠΕ στο πλαίσιο της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, της διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και της καταπολέμησης του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, η...

27-10-2014
FLAG-ERA (the Flagship ERA-NET) will issue its first Joint Transnational Call (JTC) for collaborative research projects on October 27th, 2014. It comprises two topics, each dedicated to supporting research projects in synergy with one of the two FET Flagships, the Graphene Flagship and the Human Brain Project. It is designed to expand the current Flagships to new researchers while also supporting researchers already in the Flagships....