Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20747/2014
15-10-2014
30-10-2014
Ανδρέας Τζάκος
Πλατφόρμα σάρωσης μικρών μορίων που στοχεύουν πρωτεΐνες που εμφανίζουν δομική αταξία
81392

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Απόφοιτος Χημείας ή Βιολογίας ή Ιατρικής

 

Μεταπτυχιακός φοιτητής ή υποψήφιος διδάκτορας

 

Εργαστηριακή εμπειρία στο επίπεδο φασματοφωτομετρίας μαζών με έμφαση σε πεπτίδια

ανώτατη βαθμολογία 10

Εργαστηριακή εμπειρία στο πεδίο φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) με εφαρμογή στη μελέτη δομής πεπτιδίων και πρωτεϊνών

ανώτατη βαθμολογία 20

Eμπειρία στην σύνθεση πεπτιδίων και συζευγμάτων αυτών με φθορίζουσες ενώσεις

ανώτατη βαθμολογία 10

Εμπειρία στην λήψη, ανάλυση και επεξεργασία φασμάτων φθορισμού

ανώτατη βαθμολογία 30

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συμμετοχή σε συναφές συνέδριο

10

«Στοιχειοθέτηση μεθοδολογίας αλληλεπιδράσεων με φωταύγεια»

Παραδοτέα:

«Πλατφόρμασάρωσης LRT (luminescence resonance energy transfer)»

«Ταυτοποίηση μορίων που στοχεύουν στην αναστολή των αλληλεπιδράσεων μεταξύ IDPς και άλλων πρωτεϊνών»

e-max.it: your social media marketing partner