Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20639/2014
14-10-2014
29-10-2014
Καθηγητής Τιβέριος Βαϊμάκης
Ανάπτυξη νανοδομημένης τιτανίας με βελτιωμένη φωτοκαταλυτική δράση και εφαρμογή σε χρώματα επιφανειών με στόχο την εξυγίανση εσωτερικών χώρων
80810

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Συναφές Πτυχίο

20

Εμπειρία στην παρασκευή και μελέτη φωτοκαταλυτών με βάση το TiO2.

Μήνας x 1

Εμπειρία στη παρουσίαση αποτελεσμάτων και σύνταξη εκθέσεων σε ηλεκτρονοκή μορφή.

Μήνας x 1

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια σε συναφές αντικείμενο

10

  1. Μελέτη φωτοκαταλυτικής και αντιβακτηριακής ικανότητας υδροχρωμάτων της νανοδομημένης τιτανίας σε πραγματικές συνθήκες.
  2. Σύνταξη τελικής έκθεσης.
e-max.it: your social media marketing partner