Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20638/2014
14-10-2014
29-10-2014
Καθηγητής Τιβέριος Βαϊμάκης
Ανάπτυξη νανοδομημένης τιτανίας με βελτιωμένη φωτοκαταλυτική δράση και εφαρμογή σε χρώματα επιφανειών με στόχο την εξυγίανση εσωτερικών χώρων
80810

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Χημικού

10

Εμπειρία στην παρασκευή και μελέτη φωτοκαταλυτών με βάση το TiO2.

Μήνας x 2

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια σε συναφές αντικείμενο

10

  1. Χαρακτηρισμός νανοδομημένης τιτανίας.
  2. Μελέτη φωτοκαταλυτικής και αντιβακτηριακής ικανότητας της νανοδομημένη τιτανίας.
e-max.it: your social media marketing partner