Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7542/2014
09-04-2014
25-04-2014
Καθηγητής John Halley
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ. ΤΑ ΙΕΡΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
80806

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Δασολογίας ή Γεωπονίας

20 μονάδες

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής διατριβής στην  αγροδασοπονία

20 μονάδες

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

20 μονάδες

Εμπειρία από εργασία στο πεδίο με έμφαση στα αγροτικά οικοσυστήματα και στην αλληλεπίδραση ανθρώπου – φυσικού περιβάλλοντος

20 μονάδες 

Κείμενο στο οποίο τεκμηριώνει τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι είναι κατάλληλος να υλοποιήσει το ανατιθέμενο έργο της Πρόσκλησης

20 μονάδες

Βάση Δεδομένων δεντροχρονολόγησης (Δράση 2, Υποδράση 2.2)

e-max.it: your social media marketing partner