Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7540/2014
09-04-2014
25-04-2014
Χαράλαμπος Σταμάτης / Καθηγητής
Καθαρισμός υγρών αποβλήτων με συστήματα μικροφυκών και αξιοποίηση της βιομάζας τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς και βιοχημικών προϊόντων υψηλής αξίας
80818

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Απόφοιτος του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή πτυχιούχος Βιολόγος ή Χημικός

40

Εμπειρία σε τεχνικές της ενζυμικής και μικροβιακής τεχνολογίας

60

-Βελτιστοποίηση της διεργασίας καθαρισμού λυμάτων και παραγωγής προϊόντων υψηλής αξίας από μικρο-φύκη σε φωτοβιοαντιδραστήρες

- Σχεδιασμός Βιοφίλτρων με ακινητοποιημένα κύτταρα μικρο-φυκών

e-max.it: your social media marketing partner